Contra indicaties

Een masseur voert massages in principe uit op een gezond lichaam. De massage heeft als doel de gezondheid te bevorderen. Een massage mag niet zomaar uitgevoerd worden als afwijkingen, blessures, ziekte of aandoeningen worden geconstateerd. Omstandigheden waarbij niet mag worden gemasseerd noemt men contra-indicaties.

Contra-indicaties:

Gedeeltelijke contra-indicaties:

Overig

Raadpleeg bij overige ziektes en situaties of twijfel uw (huis)arts of behandelend fysiotherapeut. Vraag ook bij zwangerschap even advies aan de verloskundige, soms wordt massage tijdens de eerste 13 weken ontraden.